مسیح قلابی

«آلوارو تزیز»، متولد 1948، با نام مستعــار« اِنری کریستو» Inri Cristo مدعی است که مسیح در وجود او حلول کرده...

Read more

دکتر سایان

محمد حسین پور (ملقب به دکتر سایان) یکی از مدعیان دروغین معنویت در کرج است که مدتی است دامنه فعالیت...

Read more