معرفی پایان‌نامه؛ بررسی جایگاه سیاست در عرفان اسلامی و عرفان‌های نوظهور

نگارنده در این پایان‌نامه با بیان مفهوم شناسی اسلامی از سیاست و عرفان به توضیح عرفان‌های نوظهور پرداخته و در بخش اصلی پژوهش، جایگاه سیاست در عرفان اسلامی و مبانی اصلی آن و سیاست در عرفان‌های نوظهور را مورد بررسی قرار داده است.

به گزارش جمن نیوز، پایان‌نامه« بررسی جایگاه سیاست در عرفان اسلامی و عرفان‌های نوظهور» اثر « رقیه صدساله »، سال ۱۳۹۶ در مقطع کارشناسی ارشد، در «دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی»، رشته« الهیات و معارف اسلامی – عرفان اسلامی» دفاع شده است.

 بر اساس این گزارش، نگارنده در این پایان‌نامه با بیان مفهوم شناسی اسلامی از سیاست و عرفان به توضیح عرفان‌های نوظهور پرداخته و در بخش اصلی پژوهش، جایگاه سیاست در عرفان اسلامی و مبانی اصلی آن و سیاست در عرفان‌های نوظهور را مورد بررسی قرار داده است.

استاد راهنمای این پایان‌نامه« علی غفاری » و استاد مشاور آن «بهمن زاهدی» است.

در بخشی از چکیده این اثر می‌خوانیم: عرفان و سیاست دو عنصر جدایی‌ناپذیر و در پیوند باهم هستند از آنجا که روح عبادت توجه به خدا و روح سیاست توجه به خلق خداست و همانند تاروپود به هم آمیخته‌اند.

به عبارت دیگر عرفان همان (خودسازی) و سیاست اسلامی همان (جامعه سازی) است. در پژوهش حاضر نگارنده با بیان مفهوم شناسی اسلامی از سیاست و عرفان به توضیح عرفان‌های نوظهور پرداخته و در بخش اصلی پژوهش، جایگاه سیاست در عرفان اسلامی و مبانی اصلی آن و سیاست در عرفان‌های نوظهور را مورد بررسی قرار داده است. بر پایه‌ی پژوهش حاضر می‌توان گفت که در عرفان اسلامی، سیاست یعنی تدبیر امور زندگی مردم به معقول‌ترین و انسانی‌ترین وجه ممکن، زیرا که در فرهنگ اسلامی سیاست باید اصلاحگر باشد وگرنه سیاست نبوده بلکه نوعی مکر و خدعه و… تلقی می‌شود. اما سیاست در عرفان‌های نوظهور، نوعی ریاست و بهره‌وری از دیگران است اینان خود را هدف و دیگران را وسیله دانسته و هرگز حاضر نیستند در راه مردم سختی بکشند. و نسبت به مسائل حکومتی و سیاسی بی توجه هستند و آن را نفی می-کنند.

شایان‌ذکر است، معرفی پایان‌نامه‌های نوشته شده در زمینه عرفان‌های نوظهور افزون بر پیشگیری از موازی کاری به شناخت بیشتر پژوهشگران این عرصه و هم‌افزایی آنان کمک می‌کند. ازاین‌رو جمن‌ نیوز آماده معرفی پایان‌نامه‌ها، مقالات و تحقیقات پایانی دراین‌باره است.

نظر دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
Please enter your name here