تناسخ و بی خدایی در اندیشه اسکاول شین

«اسکاول شین» با اینکه مسیحی است، اما به تبعیت از رهبران دیگر تفکر نوین به «تناسخ»  اعتقاد دارد! او حتی می‌گوید اگر واژه قانون به جای خدا استعمال شود، تفاوتی ندارد.

به گزارش جمن نیوز؛ آموزه‌های اسکاول شین ریشه در یک جنبش نوین دینی در آمریکا با نام جنبش تفکر نوین دارد که با رویکرد بازنمایی تکثر این باورها از زبان دیگر رهبران معنوی به گوش می‌رسد. جنبش تفکر نوین که در اوایل قرن نوزده آغاز شد و امروزه این گروه شامل سازمان‌های سکولار، فرقه‌های مذهبی و افرادی است که دارای عقایدی همچون باور به شعور برتر، دین شخصی، قانون جذب، تفکر مثبت، متافیزیک، شفادهندگی، تجسم خلاق و قدرت شخصی هستند.

«اسکاول شین» با اینکه مسیحی است، اما به تبعیت از رهبران دیگر تفکر نوین به «تناسخ»  اعتقاد دارد! او حتی می‌گوید اگر واژه قانون به جای خدا استعمال شود، تفاوتی ندارد. اعتقاد دارد ایمان راسخ، کلیدی برای قفل‌های همیشگی روح و نفس است و تنها ایمان می‌تواند ما را از شر دشمنان خانگی و ذهنمان ایمن نگاه دارد، وی نقش دعا را در رهایی از شرهای وجود اساسی می‌داند، این نویسنده آمریکایی بر این باور است که هر چه را دعا می‌کنیم در واقع آن را دریافت کرده‌ایم و به ما تعلق خواهد داشت.

بیشترین و اصلی‌ترین میزان تضاد وی با ادیان ابراهیمی اعم از مسیحیت و یهود اعتقاد به تناسخ است.

نکته جالب توجه اینکه  با این وجود کتاب «چهار اثر از فلورانس اسکاول شین» از سوی برخی ناشران ایرانی تا کنون بارها در کشور تجدید چاپ شده است.

منبع: فرق و ادیان

نظر دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
Please enter your name here