آیا یوگا تنها یک ورزش است/منتخب دیدگاه پیشکسوتان یوگا

مروجان یوگا در ایران همواره بر این نکته اصرار دارند که «یوگا تنها یک ورزش است» و ابعاد فلسفی و معنوی آن در جامعه ترویج نمی‏شود. متن حاضر بخش‏های منتخب از مصاحبه ‏های مجلۀ «دانش یوگا» با پیشکسوتان یوگا در ایران است که نشان می‏دهد این افراد تا چه میزان به ابعاد معنوی یوگا توجه دارند.

به گزارش جمن نیوز؛ مروجان یوگا در ایران همواره بر این نکته اصرار دارند که «یوگا تنها یک ورزش است» و ابعاد فلسفی و معنوی آن در جامعه ترویج نمی‏شود. متن حاضر بخش‏های منتخب از مصاحبه ‏های مجلۀ «دانش یوگا» با پیشکسوتان یوگا در ایران است که نشان می‏دهد این افراد تا چه میزان به ابعاد معنوی یوگا توجه دارند. شمارۀ نشریه مورد نظر و صفحات آن به صورت (شماره نشریه: شماره صفحه) در پایان هر متن به عنوان منبع درج شده است.

سید عبدالحمید موحدی نائینی

 • یوگا صداقت است، یوگا عدم خشونت است، یوگا ندیدن است، یوگا پرهیز از شهوت است، یوگا نداشتن حرص و آز است، یوگا فضیلت است، یوگا استقامت است، یوگا وحدت است، یوگا نرمش است، یوگا ورزش است، یوگا همراهی است، یوگا رهایی است و یوگا خدایی است. (۵۲: ص۴۷)
 • با تمرینات جسمی و ذهنی و دیگر آموزه‏های یوگا می‏توان به خویشتن خویش رسید و در نهایت به سعادت ابدی دست یافت. (۵۰: ص۷۱)

لیلی خردمند

 • هر کسی کو دور ماند از اصل خویش… باز جوید روزگار وصل خویش. تمام داستان یوگا را مولانا در این بیت بیان کرده، وصل شویم به آگاهی بی‏نهایت به خداوند؛ و با وصل به خداوند، صفات خدایی‏مان پدیدار گردد. (۴۰: ص۱۳)

بدری ستایش (نانکلی)

 • با یوگا آموختم که روحم را تا بالاترین عالم روحانی گسترش دهم. (۴۶: ص۴۶)

ماه بیگم مرادی

 • اگر به خود آیی، به خدا می‏رسی و این همان درس یوگاست که در قالب تمرینات بدنی، ذهنی، تنفسی و وانهادگی بنا نهاده شده. (۵۴: ص۵۱)

هما اروندیان

 • یــوگا بــا دیــدی عرفانــی بــه خــرد و آگاهــی گســترده‏ای ایمــان دارد کــه در تمــام پهنــای کائنــات وجــود دارد و بــه آن آگاهــی کیهانــی اطــلاق می‏شــود. (۵۶: ص ۲۳)
 • یــوگا ارتبــاط بیــن روح انســان و الوهیــت کیهانــی را تحقق‏پذیــر می‏کنــد …(۵۶: ص۲۵)

مهرانگیز نظری نوکانی

 • یوگا سفری است معنوی برای آگاه شدن انسان از گوهر راستین خود. (۶۱: ص ۵۰)
 • یوگی قابلیت اتحاد با روح آسمانی را در وجود خویش پرورش می‏دهد. (۶۱: ص۵۰)
 • یوگا روشی است که انسان را از یکتایی و اتحاد نیروهای مثبت و منفی درونی خود آگاه کرده و بین آنها توازن برقرار می‏کند. (۶۱: ص۵۰)
 • یک یوگی می‏داند دوگانگی‏های فریبنده در طبیعت، توهم یا مایایی بیش نیستند. منشأ وجودی هر دوی آنها (نیروهای خیر و شر) از خداست و فقط یک حقیقت مطلق در هستی وجود دارد، نه خیری وجود دارد و نه شری، هر سوی این دوگانگی در ید قدرت خالق آن است. آن کس که به اضداد یکسان می‏نگرد، در ورای دوگانگی هستی ایستاده است. او که خود را از فساد و پرهیزگاری رهانیده است، یوگی است و به این عمل یوگا گفته می‏شود. (۶۱: ص ۵۰)

سیما میرحسینی

 • در کلاس‏هایم همواره گفتار بزرگان یوگا و متون کهن را مد نظر داشته و سعی کرده‏ام تا به جوهر و اصل یوگا که دستیابی به حقیقت وجود و خود واقعی است و نه صرفاً حرکات ورزشی، بپردازم (۶۴: ص۱۰)
 • هدف از تمرینات یوگا دستیابی به جنبه‏ای از وجود است که تمام زندگی و هستی و قدرت و توانایی و سرنوشت ما از آن نشئت می‏گیرد. (۶۴: ص۱۰)

نرگس شاکری

 • هیچ دینی کامل نیست، ولی یوگا کامل است. (۶۵: ص۱۱)
 • سعی کنید علاوه بر تمرینات بدنی، تمام مفاهیم نظری یوگا را هم بیاموزید. (۶۵: ص۱۱)

شهناز عرفانی

 • یوگا یعنی وصل شدن به خداوند متعال؛ یوگا یعنی آگاهی روحانی؛ یوگا یعنی نگه داشتن تماس با خداوند؛ یوگا یعنی خودشناسی که منجر به خداشناسی می‏شود. (۶۸: ص ۲۶-۲۷)

احمد کسب خواه

 • آموزه‏های یوگا با امر مقدس مراقبه فرصتِ یافتنِ من واقعی را فراهم می‏کند. (۷۰: ص۲۳)

سوسن زند

 • یوگا در آســانا خلاصه نمی‏شــود و صرفاً کســی که بدن نرم و منعطفی دارد، بدون خودشناسی که از طریق تمرین‏های شخصی و منظم صورت می‏گیرد، نمی‏تواند در این ورطه حضور پیدا کند. باید «خود» گمشده را پیدا کرد. راهی که از طریق عرفان (شناخت خدا، جهان، انسان) می‏شود به آن رسید. (۷۷: ص۴۱)

سوسن دستوری

 • در یوگا یاد گرفتم خودم را بهتر بشناسم و از طریق یوگا گرد و غبار درونم را بزدایم تا خود گمشده‏ام را پیدا کنم و از این خودشناسی به خداشناسی برسم. یاد گرفتم همۀ کارهایم از سر عشق خالص و ناب انجام شود و همیشه لبخند بر لب داشته باشم و همین امر بود که در هند نامم را سوسمیتا (لبخند خوشایند الهی) نهادند. (۸۱: ص۳۱)

حسین الماسیان

 • بدون اغراق یوگا مرا با عرفان خاصی آشــنا کرد که سرلوحه آن تمرکز فکر بر ذات متعال است. (۹۱: ص۴۱) یــوگا، راه‏های عملی تفکر بر ذات متعال را به ما پیشــنهاد می‏دهد تا در مرحله (ســامادهی) وحدت و یکپارچگــی با نفس کیهانی و اتصال با حوزه واحد میســر گردد و به تعبیر عرفان اسلامی (فناء فی الله) در لحظاتی که شخصیت سالک در هویت متعال مستهلک و مندک گردد. (۹۲: ص۴۸)

سید جلال الدین موسوی نسب

 • هرکس یوگا را ورزش بداند کوته نظر است.
 • یوگا سیستم علمی-عملی خودشناسی است. (۳۴: ص۱۳)
 • بارها گفته‏ام و باز هم می‏گویم یوگا هنر زیستن است. یوگا علم خودشناسی است. خودشناس، خداشناس می‏شود. از این رو مقامی بالا دارد. …در حال حاضر باید مقام رفیع یوگا شناخته شود و جاهای آن در فرهنگ عمومی معین گردد. (۳۵: ص۸)

سهیلا موحدی

 • بعدها دریافتم که یوگا معرفتی است کهن، جامع و دقیق از تأثیرات متقابل جسم و ذهن و روح آدمی در یکدیگر. این علم اعتقاد دارد ایمان و اعتقاد به آگاهی گسترده در جهان که در تمام کائنات به صورت گوناگون ظاهر می شود. (۶۲: ص۲۶)
 • در سلام بر خورشید رازهای بسیاری نهفته است. (۶۲: ص۲۸)
 • کسانی که این مرحله را طی کنند، به مرور به جایگاه والاتری می‏رسند که با طبیعت ذاتی خود و ذات خداوندی یکی می‏شوند، …این مرحله بالاترین و آخرین نقطه یوگا است که در زبان سانسکریت به آن سامادهی می‏گویند. (۶۳: ص۹)
 • بزرگانی همچون سوامی شیواناندا، کریشنام آچاریا، رامانا ماهاریشی، راما کریشنا و… از یوگا به عنوان وسیله‏ای برای شناخت ذات خداوندی و خدمت کردن به همنوع استفاده کرده‏اند و افرادی چون من از یوگا به عنوان ابزاری برای رسیدن به سلامتی و رسیدن به آرامش و البته پی بردن به عظمت خداوند. (۶۳: ص۱۱)

نظر دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
Please enter your name here